communicatie die verbindt

Klanten

Een aantal voorbeelden van ons werk….

Schrijven vacaturetekstenLogo ING

Voor ING Nederland schrijft HiepaWorks vacatureteksten. Gebaseerd op informatie die we van recruiters ontvangen in combinatie met telefonische interviews met de verantwoordelijke vacaturehouders schrijven we teksten die niet alleen de juiste kandidaten aanzetten tot solliciteren, maar die ook de cultuur en kracht van ING als aantrekkelijke werkgever op een goede en consistente wijze voor het voetlicht brengen. Daar waar nodig vertalen we vacatureteksten voor internationaal gebruik in de werving (www.ing.jobs/Nederland/Home.htm).

Advisering projectcommunicatie en tekstschrijvenLogo InnovationQuarter

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland (www.innovationquarter.nl), schakelt HiepaWorks in voor het invullen van de communicatie rond specifieke innovatieprojecten. Hierbij combineren we strategische advisering (ontwikkelen van een effectieve communicatie-aanpak) veelal met het schrijven van teksten voor een grote diversiteit aan communicatiemiddelen, waaronder websites.

Zie voor een concreet voorbeeld van een project waarin we met en voor InnovationQuarter hebben gewerkt www.slimgemaakt.nl.

Schrijven (vacature)teksten, ontwikkelen proposities en definiëren wervingsbeloftes

Voor het Radboudumc schrijft HiepaWorks wervende Logo Radboudumcvacatureteksten met als doel om die ene goede kandidaat voor een vacature snel aan tafel te krijgen. Verder ontwikkelen we vanuit sessies met medewerkers en management proposities en wervingsbeloften voor afdelingen die zichzelf strategisch en voor de langere termijn op aansprekende wijze in de arbeidsmarkt willen profileren. Deze proposities en wervingsbeloften vertalen we vervolgens in vacatureteksten die ook het employer brand van het Radboudumc onderstrepen, in teksten voor op de recruitmentsite van het Radboudumc (www.radboudumc.nl/werkenbij/Pages/default.aspx) en in online campagnes.

Communicatieadvies, advisering & ondersteuning eventorganisatie en sponsorwervingLogo technolab

HiepaWorks draagt Stichting Technolab Leiden (www.technolableiden.nl) een bijzonder warm hart toe. Vanuit deze betrokkenheid adviseren we Technolab in de communicatie richting alle relevante stakeholders (scholen, leerlingen, stagiairs, overheden, bedrijfsleven, fondsen), denken we actief mee in de sponsorwerving en geven we (mede) vorm aan een bedrijvendag voor medewerkers en hun kinderen van bedrijven op het Leiden Bio Science Park.